Wat je moet weten voordat je je aanmeldt

  1. De minimale leeftijd om te mogen parachutespringen is 16 jaar, tot 18 jaar is een schriftelijke toestemming nodig van ouder(s)/voogd(es)
  2. Bij aanvang moet je drie pasfoto’s inleveren
  3. Voor de opleiding tot sportparachutist is een medische keuring verplicht.
    De keuring dient door een arts of erkend sportbureau te worden verricht. In de medische verklaring dient hierbij expliciet te worden verklaard, dat je geschikt bent voor parachutespringen. Tevens moet de verklaring voorzien zijn van een handtekening, stempel en het BIG registratienummer van de arts.
  4. Je mag niet zwaarder zijn dan 100kg

Voor een sportkeuring kan je ook terecht bij:
Hefting medische keuringen.
Prins Hendrikkade 156 B
3071 KP Rotterdam
Tel: 010-281 01 91
E-mail: hefting@xs4all.nl

Print de medische verklaring, vul hem in en neem hem mee naar de sportkeuring.

Aanmelden voor een opleiding
Door het invullen van het online aanmeld formulier.
-Indien je jonger bent dan 18 jaar is een handtekening van ouder(s)/voogd(es) verplicht, deze schriftelijke toestemming dient voor de eerste sprong in ons bezit te zijn.
-Het totale bedrag voor opleiding moet voor de eerste opleidingsdag/avond zijn bijgeschreven op onze bankrekening: ABN-AMRO NL48 ABNA 0500 1129 75 t.n.v. Skydivingclub The Flying Dutchmen te Rotterdam, Opgave opleiding.

Let op: Een aanbetaling van €150,- is verplicht, dit bedrag dient bij de reservering te worden voldaan.
Let op: De opleidingen vinden altijd plaats op een vrijdag, gedurende de hele dag, of op een maandagavond vanaf 19:00uur en de daarop volgende donderdagavond vanaf 18:30uur.